GENERALITAT DE CATALUNYA-DEPA...
Oportunitats de negoci i emprenedoria
Serveis Territorials d'Educació a Lleida Generalitat de Catalunya
Veure perfil
CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA
Oportunitats de negoci i emprenedoria
Emprenedoria
AUTOOCUPACIÓ
Oportunitats de negoci i emprenedoria
Oportunitats de negoci
Autoocupació és una fundació privada, sense ànim de lucre, que promou l’autoocupació com a alternativa atractiva per a l’exercici de les voc...
Veure perfil
AUTOOCUPACIÓ
Oportunitats de negoci i emprenedoria
Emprenedoria
Autoocupació és una fundació privada, sense ànim de lucre, que promou l’autoocupació com a alternativa atractiva per a l’exercici de les voc...
Veure perfil
REEMPRESA
Oportunitats de negoci i emprenedoria
Emprenedoria
Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un...
Veure perfil
Globalleida-Diputació de Llei...
Oportunitats de negoci i emprenedoria
Emprenedoria
Serveis de suport a l’empresa i l’emprenedoria
Veure perfil
REEMPRESA
Oportunitats de negoci i emprenedoria
Oportunitats de negoci
Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un...
Veure perfil
COELL
Oportunitats de negoci i emprenedoria
Associació Empresarial, que fomenta la formació i l'ocupació dels sectors empresarials, augment de competitivitat de les empreses i de les capacit...
Veure perfil