INSTITUT Escola del Treball
L’Institut Escola del Treball és un centre d’oferta única en Formació professional. S'hi ofereixen 16 cicles formatius de 7 especialitats diferents: Comerç, Administració, Electricitat, Fusta, Energia, Química i Seguretat i medi ambient, amb un total de 37 grups. https://www.escoladeltreball.cat/

Dades bàsiques

C/ Pi i Maragall, 51
24004
Lleida
dsaura@xtec.cat
Neus Caufapé Caufapé

Persones responsables i càrrecs

Alegría Sarrado - Cap de Departament de Comerç i Màrqueting

Sector

Seguretat i medi ambient / Formació Professional

Subsector

Seguretat i medi ambient / Química

L’alumnat procedeix de diferents parts de Catalunya, atès que l’institut és l'únic centre del territori que ofereix formació en Comerç, Fusta, Energia, Química i Medi ambient. Les línies estratègiques del centre son: la formació en modalitat dual en cadascun dels cicles formatius; la transferència de coneixement amb les empreses; la mobilitat europea amb contactes amb centres i empreses de 7 països europeus; la gestió del talent, mitjançant activitats que fomenten l’esperit emprenedor; l’orientació i el reconeixement de l'experiència laboral; les noves metodologies (Aprenentatge basat en projectes) i el foment de les oportunitats de feina, amb dos borses de treball actives (tant a nivell nacional com europeu). El centre disposa de les certificacions ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

Catàlegs / Ofertes laborals

PDF GM Activitats Comercials.pdf
PDF GM Fusteria i moble.pdf
PDF GM Gestió Administrativa (jurídic).pdf
PDF GM Gestió Administrativa.pdf
PDF GM Instal·lacions elèctriques.pdf
PDF GS Administracio i finances.pdf
PDF GS Assistencia a la direcció.pdf
PDF GS Automatitzacio i robot.pdf
PDF GS Comerç internacional.pdf
PDF GS Educació i control ambiental.pdf
PDF GS Energies Renovables.pdf
PDF GS Laboratori d'analisi i control de qualitat.pdf
PDF GS Marqueting i publicitat.pdf
PDF GS Transport i Logistica.pdf
PDF IFE- Vendes i atenció al públic.pdf
PDF GS International Marketing Management IMM.pdf
PDF CE Fabricacio inteligent-.pdf

Conferències disponibles

Benvingut
Introdueix les següents dades

Nom*

Cognoms*

Correu electrònic*

Telèfon*