INSTITUT ALMATÀ
L'Institut Almatà és el centre de referència per als alumnes de Balaguer i comarca. Oferim estudis d'ESO, Batxillerat, PFI, CFGM i CFGS.

Dades bàsiques

Pla d'Almatà
25600
Balaguer
ctrepat2@xtec.cat
Carme Trepat Barceló

Persones responsables i càrrecs

Sector

Administració i gestió / Formació Professional / Formació Professional / Formació Professional / Formació Professional

Subsector

Administració i gestió / Informàtica i comunicacions / Activitats físiques i esportives / Comerç i màrqueting / Serveis socioculturals i a la comunitat

A l'Institut Almatà oferim quatre famílies professionals:
- Administració i gestió
- Informàtica i comunicacions
- Serveis socioculturals i a la comunitat
- Activitats físiques i esportives

El proper curs iniciarem el CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure.

Els cicles de grau superior DAM, DAW i Administració i finances s'imparteixen en formació DUAL. La Formació Dual empodera els alumnes tot millorant el seu procés d’aprenentatge, adequant així la seva formació a la realitat i necessitats de les empreses del nostre entorn més proper, afavorint a més, una major vinculació i corresponsabilitat entre aquestes i el nostre centre.

L'elevat nombre d'empreses col·laboradores facilita la incorporació dels nostres alumnes al món laboral.

Conferències disponibles

Benvingut
Introdueix les següents dades

Nom*

Cognoms*

Correu electrònic*

Telèfon*