INSTITUT TORREVICENS
Som l’Institut de referència de les Terres de Ponent pel que fa als estudis professionals de Sanitat, Edificació i obra civil i Imatge personal.

Dades bàsiques

Avinguda Torre Vicens,3
25005
Lleida
info@iestorrevicens.cat
Chus Castro Bayona

Persones responsables i càrrecs

Chus Castro Bayona - Directora

Miquel Odina Julià -

Carme Dalmau Clua -

Anna Tomé Pàmies -

Sector

Sanitat / Formació Professional

Subsector

Sanitat / Edificació i obra civil

L’Institut Torrevicens és un centre públic , inclusiu i transparent. Treballem per la igualtat d'oportunitats per tothom. Som un centre que cerca l’excel·lència partint de l’equitat. Impartim un gran nombre de Cicles formatius de Grau Mitjà I Grau superior de les famílies d’Edificació i obra civil, Imatge personal i Sanitat i el PFI de Perruqueria i Estètica (NEE). Els trets definidors de la nostra FP es concreten en: ● La formació de professionals amb actituds, competències i valors ● El foment de l’esperit emprenedor del nostre alumnat ● El compromís amb l'empresa per adaptar el perfil professional del nostre alumnat al que requereix el mercat laboral. ● El treball en equip i el treball en xarxa, com a eina de participació i comunicació amb altres centres i entitats. ● La promoció de la qualitat pedagògica i la innovació educativa amb noves metodologies actives ● La promoció de l’aprenentatge al llarg de la vida (lifelong learning), l'actualització i l’aprenentatge continu del professionals dels nostres sectors. ● L’acció tutorial transversal per desenvolupar tot el potencial de l’alumnat I la seva orientació ● L’atenció a la diversitat com a entorn ric d’aprenentatge, partint de l’equitat, la universalitat i la inclusió. ● El foment de l’estudi de les llengües estrangeres i la formació professional a l’estranger.

Catàlegs / Ofertes laborals

PDF IP-GS_Estilisme i direcció de perruqueria.pdf
PDF IP-GM_perruqueria i cosmètica capil·lar.pdf
PDF IP-GM_estètica i bellesa.pdf
PDF IP-GS_estètica integral i benestar.pdf
PDF ED-GM_obres d'interior , decoració i rehablitació.pdf
PDF ED-GS_projectes d'edificació.pdf
PDF SAN-GM_cures auxiliars d'infermeria.pdf
PDF SAN-GM_emergències sanitàries.pdf
PDF SAN-GM_farmàcia I parafarmàcia.pdf
PDF SAN-GS _ laboratori clínic i biomèdic.pdf
PDF SAN-GS_anatomia-patològica-i-citodiagnòstic.pdf
PDF SAN-GS_diagnòstic per la imatge i medicina nuclear.pdf
PDF SAN-GS_dietètica.pdf
PDF SAN-GS_documentació i administració sanitàries.pdf
PDF SAN-GS_higiene bucodental.pdf

Conferències disponibles

Vídeo Cures Auxiliars d'Infermeria
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació CF Grau Mitjà Emergències Sanitàries
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació CF Grau Mitjà Farmàcia i Parafarmàcia
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació CF Grau Mitjà d'Estètica i bellesa
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació CF Grau Mitjà de Perruqueria i cosmètica capil·lar
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació CF Grau Mitjà d'Obres d'interior, decoració i rehabilitació
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació CF Grau Superior d'Anatomia patològica i Citodiagnòstic
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació CF Grau Superior d'Higiene Bucodental
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació CF Grau Superior de Dietètica
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació CF Grau Superior de Documentació i administració sanitària
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació CF Grau Superior de Imatge pel diagnòstic i medicina nuclear
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació del CF Grau Superior de Laboratori clínic i biomèdic
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació del CF Grau Superior de Projectes d'edificació
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació del CF Grau Superior d'Estilisme i direcció de perruqueria
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Presentació del CF Grau Superior d'Estètica integral
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Píndola com accedir a un cicle formatiu
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Píndola títol oficial
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Píndola ens adaptem a tú
Dia
4 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Ens adaptem a tú
Dia
6 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Títol Oficial
Dia
6 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Accés al Cicle formatiu
Dia
6 de Maig de 2021
Hora
00:00 - 12:00
Benvingut
Introdueix les següents dades

Nom*

Cognoms*

Correu electrònic*

Telèfon*