Escola Agrària Vallfogona de Balaguer
L’oferta formativa en formació inicial de la família agrària és: CFGM Producció agropecuària (perfil de producció ramadera). CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal.

Dades bàsiques

Finca la Cruïlla s/n
25680
Vallfogona de Balaguer
aecaval.daam@gencat.cat

Persones responsables i càrrecs

Aida Cortés Fabregat - Professora

Sector

Agrària / Formació Ocupacional i Formació Continuada

Subsector

Agrària / Formació Continuada

L’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, a la comarca de La Noguera, és un centre públic que forma part de la xarxa de 14 escoles del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Des de l'any 1997, l'Escola està especialitzada en ramaderia. L’Escola compta amb instal·lacions que permeten allotjar diferents espècies ramaderes per donar suport als continguts del currículum del cicles formatius en la realització de pràctiques. L’Escola disposa també d’una finca amb 3,3 hectàrees de superfície amb parcel·les per a diferents conreus. L’oferta formativa en formació inicial: CFGM Producció agropecuària (perfil de producció ramadera), que té per objectiu obtenir productes i subproductes agropecuaris. CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal, que ofereix coneixements per a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris.

Catàlegs / Ofertes laborals

PDF Escola agrària de vallfogona de balaguer.pdf
PDF Tríptic CFGS ramaderia.pdf
PDF Tríptic CFGM agropecuaria.pdf

Conferències disponibles

Benvingut
Introdueix les següents dades

Nom*

Cognoms*

Correu electrònic*

Telèfon*