SOC
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu adscrit al departament de la Generalitat que té assignades les competències en matèria d'ocupació.

Dades bàsiques

c/Llull, 297-307
08019
Barcelona
laura.tahull@gencat.cat
Laura Tahull

Persones responsables i càrrecs

Sector

/ Formació Ocupacional i Formació Continuada

Subsector

/ Formació Ocupacional

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és l'organisme públic de la Generalitat encarregat de promoure, planificar i coordinar el conjunt de programes i serveis per a mantenir i fomentar l'ocupació estable i de qualitat i millorar la competitivitat de les empreses. Orientació, intermediació, inserció i formació són els eixos de la nostra actuació al servei de persones, entitats i empreses.

Catàlegs / Ofertes laborals

PDF automatització__proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF carnisseria__proposta_model_Fitxa_informativa _R1.pdf
PDF Climatització_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF Cursos CIFO Lleida_MATI.pdf
PDF Cursos CIFO Lleida_TARDA.pdf
PDF fotovoltaiques_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF Gammificació_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF coaching_proposta_model_Fitxa_informativaR1.pdf
PDF Curs_Eines_2_0_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF Eines_2_0_empreses__proposta_model_Fitxa_informativa_Eines_web_ 2_0_gestió_R1.docx.pdf
PDF Electricitat_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF Fitosanitari_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF Fontaneria_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.docx.pdf
PDF Gas_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF Igualtat_proposta_model_Fitxa_informativa_(R1).pdf
PDF Jardineria_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF Microempreses_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF ofimàtica_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF Pintura_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF Soldador_Bàsic_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.docx.pdf
PDF Soldadura_TIG_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf
PDF Termiques_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.docx.pdf
PDF webs_proposta_model_Fitxa_R1.pdf
PDF xerojardineria_proposta_model_Fitxa_informativa_R1.pdf

Conferències disponibles

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DEL CIFO LLEIDA
Dia
5 de Maig de 2021
Hora
11:00 - 12:00
Benvingut
Introdueix les següents dades

Nom*

Cognoms*

Correu electrònic*

Telèfon*