CONSERVATORI I ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LLEIDA
Centre municipal d'estudis artístics de Règim Especial de grau professional de Música de la ciutat de Lleida

Dades bàsiques

Pl. Josep Prenafeta s/n
25004
Lleida
jlboix@paeria.cat
Josep Lluís Boix

Persones responsables i càrrecs

Sector

Música i dansa

Subsector

Música i dansa

Conservatori professional Són ensenyaments de caràcter reglat, d'acord amb el que estableix el Decret 25/2008, de 29 de gener. Els estudis tenen una durada de sis cursos (GP1 a GP6), amb una càrrega lectiva setmanal d'entre 5 i 8,30 hores, segons el curs i l'especialitat. L'accés al Grau Professional, a través d'una prova, pressuposa uns coneixements previs de música. Especialitats que es poden cursar: Instruments de l'orquestra: flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió, violí, viola, violoncel, contrabaix. Instruments polifònics: acordió, guitarra, orgue, piano. Especialtat de cant. Assignatures: Totes les especialtats inclouen: instrument, llenguatge musical/harmonia, altres assignatures obligatòries, assignatures d'especialitat i assignatures optatives. Podeu consultar els plans detallats per especialitats i cursos a les Normes d'Organització i Funcionament (NOFC) del Conservatori.

Catàlegs / Ofertes laborals

PDF nofc.conservatori.pdf

Conferències disponibles

Benvingut
Introdueix les següents dades

Nom*

Cognoms*

Correu electrònic*

Telèfon*