SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és l'organisme públic de la Generalitat encarregat de promoure, planificar i coordinar el conjunt de programes i serveis per a mantenir i fomentar l'ocupació estable i de qualitat i millorar la competitivitat de les empreses. Orientació, intermediació, inserció i formació són els eixos de la nostra actuació al servei de persones, entitats i empreses.

Dades bàsiques

c/Llull, 297-307
08019
Barcelona
mjesus.marva@gencat.cat

Sector

Orientació

Subsector

Catàlegs / Ofertes laborals

PDF ESPECIALITATS FORMATIVES CIFO LLEIDA
PDF OFERTES DE TREBALL
PDF FORMACIÓ OCUPACIONAL