COELL
Associació Empresarial, que fomenta la formació i l'ocupació dels sectors empresarials, augment de competitivitat de les empreses i de les capacitats i habilitats dels treballadors i el seu objectiu, posant el seu focus en aproximar les necessitats d'ocupació del sector empresarial amb el mercat laboral.

Dades bàsiques

Rambla de Ferran , 32
25007
Lleida
coell@coell.org

Sector

Formació
Oportunitats laborals
Orientació

Subsector

Formació Ocupacional i Formació Continuada

COELL (Confederació d’Organitzacions Empresarials de les Terres de Lleida) és la patronal empresarial amb més implantació a les Terres de Lleida. Constituïda fa més de 30 anys, està integrada per 4 grans federacions: Federació de Gremis de la Construcció (FGC), Associació d’Instal·ladors de Serveis per a la Construcció (AGRISEC), Associació Empresarial de la Fusta (AEF) i Federació d’Empreses de Serveis (FES). Així mateix, compta amb el Grup d’Empreses Sense Agrupació Sectorial (GSAS). En total, més de 40 gremis i associacions que comparteixen el projecte comú de formar part d’un col·lectiu tan important dins les nostres comarques. Des dels seus inicis, COELL ha esdevingut l’interlocutor vàlid per defensar els interessos empresarials davant els diferents agents socials, empresarials i polítics. La tasca de representativitat que s’ha exercit des de sempre, juntament amb la voluntat i esperit de servei, han estat dos dels principals reclams per aixoplugar més empresaris i associacions empresarials. Des de COELL garantim la defensa de les necessitats i interessos dels nostres professionals i prioritzem la seva formació i el seu assessorament en tots els àmbits. Així, donem cobertura a molts dels reptes que la societat i el món empresarial ens exigeixen, com ara la negociació dels convenis col·lectius, l’assessorament per elaborar els diferents convenis d’empresa i la incorporació de nous gremis empresarials. La seriositat en la gestió i l’obertura de plantejaments han estat dos dels eixos que han marcat el nostre devenir, que avalen el nostre creixement i que ens impulsem a seguir renovant-nos.COELL forma part de l’estructura organitzativa de Foment del Treball Nacional, que alhora depèn, de FEPIME i de CEOE.