ESCOLA D'ART AULA MUNICIPAL DE TEATRE DE LLEIDA
Des del 1981 l’Aula Municipal de Teatre de Lleida és el centre d’ensenyament teatral de la ciutat on es combina la formació tant des d’una vessant lúdica com professional.

Dades bàsiques

c. Roca Labrador, s/n
25003
Lleida
info@aulateatre.com
Ares Piqué Oliva

Sector

Formació
Formació

Subsector

Formació Professional