Institut Guindàvols
Institut d'FP en fred i calor, mecànica i moda

Dades bàsiques

25196
c5002726@xtec.cat
Juan José González Fabra

Sector

Formació

Subsector

Formació Professional

Catàlegs / Ofertes laborals

PDF CFGS Vestuari a mida i d'espectacles
PDF CFGS Patronatge i moda
PDF CFGM Confecció i moda
PDF CEFP Fabricació additiva
PDF CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica
PDF CFGM Mecanització
PDF CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
PDF CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització
PDF CFGM Instal·lacions de producció de calor
PDF CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització