Institut Ronda
L’oferta de formació professional del nostre institut està emmarcada en la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Dades bàsiques

Henri Dunant, 3
25003
LLIEDA

Sector

Formació

Subsector

Formació Professional

L’objectiu del nostre centre ha de ser la formació de persones responsables i competents, d’acord amb les necessitats actuals i els requeriments de la societat en l’ús de les noves tecnologies, les habilitats comunicatives, el treball en equip, la coeducació... També es pretén fomentar la capacitat de raonament de l’alumnat amb totes les eines, metodologies i tècniques que permetin a l’alumne/a assolir el procés, on la teoria es converteix en part de l’experiència. La formació professional treballa el conjunt d’habilitats i coneixements professionalitzadors relatius a una professió i que s’adquireixen en els cicles formatius de grau mitjà i superior.

Catàlegs / Ofertes laborals

PDF Catàleg de Serveis INS RONDA