GENERALITAT DE CATALUNYA-DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Serveis Territorials d'Educació a Lleida Generalitat de Catalunya

Dades bàsiques

C/Pica d’Estats 2,
25006
Lleida
mcasals.serrano@gencat.cat
Montserrat Casals

Sector

Orientació
Oportunitats de negoci i emprenedoria

Subsector

La Formació Professional de Catalunya és una opció professionalitzadora que obre la possibilitat de construir un itinerari formatiu sense limitacions ja que permet la ràpida inserció laboral de qualitat i, també, continuar estudiant. Completar la formació amb d'altres Cicles Formatius o bé cursant Graus Universitaris, són oportunitats d'accés directe que tenen els alumnes d'FP. Combinar la formació i el treball és una opció cada vegada més demandada pels joves, en aquest cas la modalitat d'FP dual és tota una garantia d'èxit. L'FP és una alternativa sempre disponible per continuar formant-se al llarg de la vida, sovint per aprofundir en la professió, o bé per canviar el perfil professional quan les persones prenen aquesta decisió. Web dels Serveis Territorials a Lleida: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/lleida/ Web de l'oferta formativa als Serveis Territorials a Lleida: https://blocs.xtec.cat/fplleida/ofertaformativa/

Catàlegs / Ofertes laborals

PDF Formació Professional Inicial
PDF programes de formació i inserció
PDF Ensenyaments de Règim Especial
PDF Proves Accés a Cicles
PDF Novetats de la Preinscripció 2022-2023
PDF preguntes freqüents Ensenyaments Esportius
PDF preguntes freqüents Grau Mitjà
PDF preguntes freqüents Grau Superior
PDF Educació Adults
PDF NOVA OFERTA 2022-2023