GENERALITAT DE CATALUNYA-DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Serveis Territorials d'Educació a Lleida Generalitat de Catalunya

Dades bàsiques

C/Pica d’Estats 2,
25006
Lleida
mcasals.serrano@gencat.cat
Montserrat Casals

Sector

Orientació
Formació

Subsector

Formació Professional

La Formació Professional de Catalunya és una opció professionalitzadora que obre la possibilitat de construir un itinerari formatiu sense limitacions ja que permet la ràpida inserció laboral de qualitat i, també, continuar estudiant. Completar la formació amb d'altres Cicles Formatius o bé cursant Graus Universitaris, són oportunitats d'accés directe que tenen els alumnes d'FP. Combinar la formació i el treball és una opció cada vegada més demandada pels joves, en aquest cas la modalitat d'FP dual és tota una garantia d'èxit. L'FP és una alternativa sempre disponible per continuar formant-se al llarg de la vida, sovint per aprofundir en la professió, o bé per canviar el perfil professional quan les persones prenen aquesta decisió. Web dels Serveis Territorials a Lleida: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/lleida/ Web de l'oferta formativa als Serveis Territorials a Lleida: https://blocs.xtec.cat/fplleida/ofertaformativa/