Política de Privacitat

Abast de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en l’àmbit de:

 • l’execució de la nostra activitat d’organització de fires, exhibicions, congressos i altres activitats relacionades.
 • de la navegació i interacció per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de la Fira de Lleida que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc., i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per FUNDACIÓ LA FIRA DE LLEIDA (FIRA DE LLEIDA). Les dades de contacte son:

Adreça de les oficines: c/ General Brito, 2, 8è A. 25007 Lleida.
Telèfon: 973 70 50 00.
Adreça electrònica: info@firadelleida.com.

 

Quines dades personals es recullen i finalitats de les mateixes?

Detallem les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

 DadesFinalitat i legitimacióDestinataris
VisitantsNom, cognom, adreça, DNI, edat, professió, interessos professionals.Gestió la seva entrada com a visitant de FIRA DE LLEIDA i rebre informació de la mateixa. Tractament legitimat per a la relació contractual i l’interès legítim.Previstes per Llei.
ExpositorsDades fiscals i dades de contacte dels interlocutors ( nom, cognoms, mail i telèfon)Gestionar la seva participació com a expositor de FIRA DE LLEIDA i rebre informació de la mateixa. Tractament legitimat per la relació contractual i l’interès legítim.Previstes per Llei.
NewsletterMailEnviament informació promocional de FIRA DE LLEIDA.
Legitimat pel consentiment exprés.
No n’hi ha.
VideovigilànciaImatgesSeguretat de les instal·lacions.
Legitimat per la relació contractual.
Cossos i forces de seguretat.
ImatgeImatgePromoció dels actes de FIRA DE LLEIDA, legitimat per l’interès públic i/o consentiment exprés.Xarxes socials en general.

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

FIRA DE LLEIDA utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d’una relació contractual.
 2. Quan ens dona el seu consentiment.
 3. Per interès legítim de FIRA DE LLEIDA en promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.
 4. Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça electrònica: protecciodades@firadelleida.com.

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Els actes que organitza FIRA DE LLEIDA son actes d’interès informatiu i com a tals hi ha l’existència  d’informació gràfica dels assistents que es publica en les diferents xarxes socials. Tenint en compte la LO 1/1982, art. 8.2, aquestes imatges poden ser publicades  sense el consentiment explícit sempre que aquestes siguin accessòries. En el cas de menors es requerirà el consentiment de pares o tutors legals.

Si es recopilen altre tipus de dades per a realitzar accions com un concurs, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

 

Dades no pertinents

FIRA DE LLEIDA adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

 

Quant temps conservarem les seves dades?

FIRA DE LLEIDA guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats i seguint les directrius de la legislació tributària vigent. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

 

A qui comunicarem les seves dades?

FIRA DE LLEIDA només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

Mesures de seguretat

FIRA DE LLEIDA assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DretContingutCanal d’atenció
Accés.Podrà consultar les dades personals gestionades per FIRA DE LLEIDA.

Presencial:
c/ General Brito, 2 8è A.
25007 Lleida.


On line:
protecciodades@firadelleida.com.

Rectificació.Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
Supressió.Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició.Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament.Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

 

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan FIRA DE LLEIDA no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat.Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (http://www.aepd.es).
Per exercir els seus drets, caldrà que acrediti la seva identitat documentalment.
L’exercici del drets és gratuït.

 

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de FIRA DE LLEIDA., i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta FIRA DE LLEIDA.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

FIRA DE LLEIDA no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

FIRA DE LLEIDA es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/usuàries:

 • Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per FIRA DE LLEIDA són:

XarxaAdreça
Facebookhttps://www.facebook.com/fira.delleida
Linkedinhttps://www.linkedin.com/in/firadelleida/
Twitterhttps://twitter.com/FiradeLleida1
YouTubehttps://www.youtube.com/user/FIRADELLEIDAvideos
Flickrhttps://www.flickr.com/photos/125241322@N05
Instagramhttps://www.instagram.com/fira_de_lleida/